2012 - čištění koryta potoku v Pohoří

2012 - čištění koryta potoku v Pohoří

 

místo: Pohoří u Dobrušky
rok: 2012
investor: Povodí Labe
materiál: usazený sediment
množství: 700 m3
realizace: 25 dní