2015 - zdi Habrová

2015 - zdi Habrová

místo: Habrová
rok: 2015
investor: Povodí Labe
materiál: kámen žula
množství: 100 m2
realizace: 8 dní