2017 - most Třebovice

2017 - most Třebovice

místo: obec Třebovice
rok: 2017
investor: Mados MT s.r.o.
materiál: kámen žula
množství: 320 m3
realizace: 10 dní