2017 - propustky Lično

místo: obec Lično
rok: 2017
investor: STRABAG a.s.
materiál: lomový kámen
množství: 15 ks propustků
realizace: 5 dní