2017 - propustky Rudník

místo: obec Rudník
rok: 2017
investor: STRABAG a.s.
materiál: kámen žula
množství: 235 mdlažby + 564 m krajníky
realizace: 17 dní