2017 - most Moutnice

místo: obec Moutnice
rok: 2017
investor: Mados MT s.r.o.
materiál: lomový kámen
množství: 150 mkamenné dlažby
realizace: 8 dní