2013 - ploty Lično

2013 - ploty Lično

místo: Lično
rok: 2013
investor: soukromá osoba
materiál: betonové tvarovky, zámkové dlažby
množství: 30 mb
realizace: 18 dní