Informace o nás

     Jsme stavební firma specializující se na stavby z kamene. V tomto oboru působíme již 12 let. Za dobu našeho působení jsme realizovali velkou řadu staveb od těch menších pro soukromé osoby až po velká stavební díla, na kterých jsme se podíleli s velkými stavebními firmami. Naší hlavní činností jsou v různém rozsahu a charakteru převážně:

PRÁCE A STAVBY Z KAMENE

 • kamenné zdi
 • kamenné obložení mostů
 • kamenné přídlažby
 • kamenné studny

REGULACE VODNÍCH TOKŮ

 • opravy a rekonstrukce opěrných zdí
 • výstavby nových kamenných zdí a hrází
 • montáž tvarovek pro opěrné zdi, podezdívky oplocení nebo jejich další využití
 • kamenné rovnaniny na sucho
 • montáž drátěných košů s kamennou výplní (gabiony)
 • montáž gabionových matrací

POKLÁDKA ZÁMKOVÉ DLAŽBY

 • zámkové dlažby, velkoplošné dlaždice
 • betonové obrubníky, palisády
 • meliorační žlaby
 • silniční obruby a vodící pásky

REALIZACE BAZÉNŮ ZABUDOVANÝCH DO TERÉNU

 • stavební a zemní práce spojené s realizací bazénů zabudovaných do terénu

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

 • rizikové kácení nebo prořez stromu pomocí horolezecké techniky
 • odklízení  sněhu ze střech budov a odstranění rampouchu
 • výstavbu oplocení - ocelové sloupky a poplastované pletivo
 • ploty a podezdívky z betonových tvarovek
 • příprava pro el. pohon brán
 • práce čelním nakladačem JCB robot 150