REGULACE VODNÍCH TOKŮ

REGULACE VODNÍCH TOKŮ

stavby, opravy a rekonstrukce opěrných zdí vodních toků

stavby kamenných hrází

montáž tvarovek pro opěrné zdi, podezdívky oplocení nebo jejich další využití

kamenné rovnaniny na sucho

montáž drátěných košů s kamennou výplní (gabiony)

montáž gabionových matrací